Conclusions

D’aquest projecte en podem concloure que la nostre hipòtesi sobre les nostres àvies i avis era certa, ja que totes elles i ells tenen un record permanent de la dictadura tot i viure-la diferent. També podem assegurar que, com ja vàrem dir, els estereotips estaven molt presents en aquella època i per tant hi havia molta diferència en el tema de la feina: els avis realitzaven la feina que requeria més “força física i mental” i les àvies es limitaven a la feina de casa. Molts d’ells i elles han pogut gaudir d’alguns beneficis que la segona revolució industrial ha proporcionat, com per exemple; la modernització del funcionament de munyir vaques, ja que va passar de fer-se a mà a fer-se amb màquines de munyir; la invenció de l’avió; els primers vehicles, tant en cases de pagès com enmig de les ciutats; la invenció del telèfon i d’altres aparells de comunicació tot i ser fixes, entre d’altres.

A diferència de les nostres àvies i avis, podem concloure que la nostre hipòtesi no concorda amb el que hem pogut observar sobre els nostres pares i mares, ja que hem vist que en l’època d’aquests i aquestes, les pautes seguien bastant marcades, perquè giraven entorn a posar-se a treballar bastant d’hora, la encara presència de la religió en l’educació, l’emili, els diferents patrons en la roba segons si erets home o dona… Tot i això, en altres aspectes si que hem pogut observar algun canvi, com per exemple el fet de que tenien més oportunitats acadèmiques, de petites i petits tenien més joguines,… En relació a la industralització, ells i elles van viure la tercera i quarta revolució